Sloopvergunning of sloopmelding

 

Sloopwerkzaamheden/vergunning/sloopmelding


Kreuze staat voor al uw sloopwerken paraat. Maar voordat we kunnen starten met de sloop of saneringswerkzaamheden moeten we eerst het een en ander regelen:

 

- asbestinventarisatierapport, uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen. Soms worden ze pas zichtbaar tijdens destructief onderzoek. Bij dit onderzoek wordt de bouwkundige staat van een gebouw of constructie aangetast (bijvoorbeeld als asbestcement verwerkt is in funderingen). In de rapportage moeten alle materialen en relevante informatie staan;

 

- sloopmelding, een sloopmelding is verplicht wanneer asbest wordt verwijderd. Deze melding werd vroeger (voor 1 april 2012) een sloopvergunning genoemd. De melding moet minimaal vier weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden plaatsvinden. 

 

Wij regelen van A tot Z de werkzaamheden. Aan het einde van onze werkzaamheden ontvangt u een asbest vrijgave verklaring, deze wordt opgemaakt door een onafhankelijk laboratorium.


Nieuws Twitter

Bel voor een afspraak
Tel. 0522-257403