Advies en begeleiding bij saneringen en sloop

 

Bij ieder sloopwerk wordt er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Dit kan overal in zitten, van plafondplaten tot cv-ketels en dakbedekking. Bij particulieren gaat het vaak om asbesthoudende golfplaten op schuurdaken. Wanneer er asbest is aangetroffen wordt er een inventarisatierapport opgesteld worden en vindt er een risico-analyse van de locatie plaats. In dit rapport wordt o.a. aangegeven waar zich het asbest bevindt, hoeveel het is, welk soort en in welke risico-klasse dit thuis hoort.  Aan de hand van dit rapport kan een prijsindicatie worden gegeven en moet de sloopmelding door de opdrachtgever worden aangevraagd bij de Gemeente. Vervolgens maken wij een werkplan en kan de uitvoering van de asbestverwijdering aanvangen. Na afloop van de sanering vindt een visuele inspectie en/of een vrijgavemeting door een laboratorium plaats en wordt de werkplek weer vrijgegeven. 

 

Bel voor een afspraak
Tel. 06-51581119